4kleuren_logo

PBS Verhoogde vloeren

Akoestische isolatie

De akoestische eisen staan in verband met de totale geluidtransmissie tussen de twee ruimten in, waarvan deze geluidstransmissie via de verhoogde vloer slechts een klein onderdeel is. De akoestische prestaties van onze vloerpanelen worden regelmatig verward met de geluidsdemping ter plaatse tussen de twee ruimten. De totale geluidstransmissie is te achterhalen via een complexe berekening. De te behalen resultaten zijn moeilijk te voorspellen, omdat verschillende praktijksituaties tot verschillende resultaten zullen leiden. Als indicatie kunnen de meetresultaten dienen zoals vermeld in het productblad van het betreffende product. Indien men er zeker van wil zijn vóór de uitvoering van een project is het raadzaam de uitgangssituatie in de vorm van een mock-up te testen.

Voordat we de belangrijkste akoestische problemen i.c.m. een verhoogde montagevloer gaan uitlichtten maken we eerst onderscheid tussen twee soorten geluid:

  • Contactgeluid
  • Luchtgeluid

Luchtgeluid

Luchtgeluid ontstaan in een oorzaak en gevolg constructie van trillingen. Deze verspreiden en creëren zich in de lucht en vormen geluidsbronnen tot ze ons trommelvlies bereiken en wij het omzetten naar geluid. Wanneer de trillingen een obstakel tegen komen (meubilair, personen, massa…) wordt een deel van het luchtgeluid weerkaatst. Het overige geluid zal worden afgestraald naar de naburige ruimtes ten gevolgen van de luchtisolatie.

Contactgeluid

Bij contactgeluid zal het proces net wat anders verlopen. De trillingen van contact zullen zich door het vloerpaneel naar de onderliggende constructie en omliggende panelen of bijvoorbeeld naar een bureau of wand doortrillen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het gevolg van voetstappen of het verschuiven van meubilair over de installatievloer.

Luchtgeluidstransmissie

Onderstaande afbeelding 1 geeft de belangrijkste geluidstransmissies weer. De directe geluidstransmissie wordt aangeven door weg 1. Het geluid verspreid zich via de verhoogde vloer en dragende vloer naar de onderliggende ruimte. Bij de keuzen van de verhoogde vloer in kantoorgebouwen wordt vaak al rekening gehouden met een wat dikkere vloerpaneel met een hogere massa en dichtheid , hierdoor vertonen ze relatief vrij goede akoestische prestaties. Bij de wat lichtere vloerpanelen geldt dat een geluidsisolatie in de vorm van onze geluidsbarrières zeer welkom is. Het verbeterd de prestaties van de vloer en zorgt voor meer demping. Aangezien een verhoogde vloer functioneert als een figuurlijke voorzetwand, verhoogt hij de totale luchtgeluidsisolatie in de ruimte in de verticale zin. De algemene prestaties kunnen echter verstoort worden door contactbruggen zoals aansluitingen bij wanden of de harde koppelingen met de vijzels.

Hier kunnen wij een oplossing voor bieden en deze ziet u onderaan deze pagina.

Geluidstransmissie

Om de geluidstransmissie te blokkeren met de naastliggende ruimtes is er een scheidingswand nodig die staat vanaf de onderste dragende vloerplaat tot aan de bovenliggende verdieping zodat de verhoogde vloer niet doorloopt van ene ruimte naar de andere. Mocht het geval zo zijn dat de verhoogde vloer wel onder de scheidingswand of systeemwand doorloopt, zal de geluidstransmissie via de verhoogde vloer groter zijn.  Onderstaande afbeelding 1 geeft de twee belangrijkste geluidstransmissiewegen weer via de verhoogde vloer naar de naastliggende ruimte.  Het voordeel is dat wanneer de scheidingswand of systeemwand op de verhoogde vloer staat dat dit wel het aanpassingsvermogen van de ruimte vergroot. De flexibiliteit is daarmee gegarandeerd.

Als er sprake is van omloopgeluid betekent dat het geluid van de zendzijde door de verhoogde vloer dringt, en zich verspreidt in het plenum, overschrijdt het de eventuele akoestische barrière onder de scheidingswand om te eindigen in het plenum onder de verhoogde vloer aan de ontvangstzijde waar het tenslotte opnieuw doorheen de vloerpanelen dringt en zich verspreidt in de ontvangstruimte.

Als er sprake is van een structurele geluidstransmissieweg betekent dat de vloerpanelen in trilling worden gebracht aan de zendzijde. De trillingen verspreiden zich voort naar de ontvangstzijde via de vloerpanelen, waar ze opnieuw geluid creëren. Mocht de verbinding van de scheidingswand met de vloer hard zijn (zonder elastische tussenlaag of foamband) resulteert dit in een vermindering van de trilling transmissie naar de ontvangstzijde.

Hoewel de aanwezigheid van een vloerbekleding (tapijt, linoleum, PVC, …) nauwelijks invloed heeft op de luchtgeluidstransmissie via de verhoogde vloer, kan deze bevorderlijk zijn voor de contactgeluidsisolatie en de nagalmtijd (met name interessant bij de toepassing van tapijt).

*Twee belangrijkste geluidstransmissiewegen via de verhoogde vloer naar de naastliggende ruimte (afbeelding 1).

1. directe geluidstransmissie naar de onder- en naastliggende ruimte
2. omloopgeluid
3. structurele geluidstransmissie via de vloerpanelen naar de naastliggende ruimte.

Geluiddempende maatregelen

Vraag bij PBS naar de mogelijkheden van geluidsdemping bij verhoogde vloeren.
Om meer geluidsdemping te creëren in uw situatie zijn er diverse producten welke wij kunnen aandragen. Deze mogelijkheden worden hieronder in afbeelding 2 aangedragen.

  • Glaswol pakketten onder scheidingswanden

Productomschrijving:
Glaswolplaten, stroken of dekens geheel gesealed in zwart akoestisch open, micro geperforeerde polyethyleen folie (dikte: <0,025 mm.)

akoestische isolatie

*De geluidsbarrière is een glas- of steenwolpakket van 30 cm x 120 cm met goede geluidswerende
  eigenschappen.

Product Densiteit (in Kg/m3 Lengte (in mm.) Breedte (in mm.) Dikte (in mm.)
URSA Glaswol 12 – 60 Kg/m3  200 mm. 1200 mm. 20 – 350 mm.

Toepassing:
Ingesealde glaswolproducten worden toegepast om de geluidsabsorptie te verbeteren en worden vooral toegepast in geperforeerde constructies. Het leefklimaat wordt door de sterk verbeterde geluidsomstandigheden zeer positief beïnvloed.

Algemene eigenschappen:
Het materiaal glaswol is onbrandbaar. Het is verkrijgbaar vanaf 12 tot 60 Kg/m3 dichtheid en verkrijgbaar in bijna elke gewenste afmeting en dikte. De folie is micro geperforeerd om de eventueel aanwezige overtollige lucht in het materiaal te kunnen afvoeren. Daarnaast kan de folie op aanvraag in een witte kleur worden geleverd. De folie met gaatjes is dicht genoeg om de afgifte van losgekomen stofdeeltjes van het steenwol te voorkomen.

Glaswolpakketten onder gehele verhoogde vloer

De bovenstaande glaswolpakketten kunnen uiteraard ook onder de gehele vloer worden toegepast wanneer men hinder heeft van (loop)geluid van een boven of beneden liggende etage. Deze pakketten zijn in alle afmetingen en diktes verkrijgbaar. Om overslag van geluid te verminderen, maken we gebruik van steen- of glaswolpakketten. De montage van deze pakketten wordt meteen meegenomen met de montage van de verhoogde vloer. U heeft er dus geen omkijken meer naar.

  •    Akoestische vijzelvoetplaatjes

Productomschrijving:
De akoestisch dempende zwart rubberen pads van polyurethaan. Te behalen resultaten zijn moeilijk te voorspellen, omdat verschillende praktijksituaties tot verschillende resultaten zullen leiden.

Product Densiteit (in Kg/m3 Lengte (in mm.) Breedte (in mm.) Dikte (in mm.)
Rubberen pad 687 Kg/ m3  100 mm. 100 mm. 6 mm.

Toepassing:
De rubberen pads worden toegepast om het contactgeluid van bijvoorbeeld loopgeluid te verminderen naar en van omliggende ruimten. Deze worden tijdens het monteren onder vijzelvoet verkleeft met lijm aan de ondervloer.

Gewicht per m3 687 Kg/ m3
Gewicht per m2 4.12 Kg/m2 
 Treksterkte 0.60 N/mm2 (volgens DIN 1798) 
 Breuksterkte bij oprekking 60% (volgens DIN 1798) 
 Tempratuur resistentie -40°C tot 115°C 
 Brand resistentie Klasse E (volgens DIN 13501-1) 
  •    Randafwerking en dilataties bij wanden en loopzones

Productomschrijving:
Een gesloten donkergrijze fijncellige polyethyleen compriband geschikt als randafwerking van de verhoogde vloer.

Product Densiteit (in Kg/m3 Lengte (in mm.) Breedte (in mm.) Dikte (in mm.)
Compriband  33 Kg/ m3 Onbeperkt n.v.t. 5, 10 of 20 mm. 2 – 10 mm.

Toepassing:
Door het toepassen van een compriband tegen wanden en rondom loopzones creëren we dilataties in het vloerveld. Zodoende krijgen loopgeluidtrillingen minder kans om door te trillen naar het naastgelegen vloerpaneel. Dit effect wordt vergroot wanneer men tevens de vijzels onderbreekt door deze per zijde te plaatsen onder het paneel en vervolgens de wand aan een zijde op de vloer te plaatsen. Bij voorkeur niet aan de zijde van het loopgedeelte zodat de trilling de wand niet kan bereiken. Onderstaande doorsnede geeft de verschillende geluiddempende opties aan welke zijn besproken.

Soort materiaal Polyethyleen fijncellig schuim
Kleur Grijs
Uitvoering  Enkel of dubbelzijdig klevend 
Gewicht per m3 33 Kg/m3
Treksterkte Lengte: 400 kPa (volgens DIN 1798)
Breuksterkte bij oprekking Lengte: 130 kPa (volgens DIN 1798)
Benodigde druk om 25% te comprimeren 40kPa.
 Waterabsorbtie Na 4 dagen 1% 
 Temperatuurweerstand Van -80°C tot 100°C 
 Brand resistentie Klasse E (volgens DIN 13501-1) 

*Geluiddempende maatregelen (afbeelding 2).