4kleuren_logo

Algemene voorwaarden en disclaimer

Algemene voorwaarden

Hieronder kunt u de algemene voorwaarden aanneming van werk van PBS Holland BV bekijken cq downloaden in PDF vorm:

DOWNLOAD ALGEMENE VOORWAARDEN AANNEMING VAN WERK

 

Disclaimer website

We besteden veel zorg en aandacht aan onze website. Dit is echter mensenwerk, waardoor fouten niet volledig zijn uit te sluiten. Daarom aanvaarden we geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de informatie op deze website.

Komt u iets tegen waarvan u denkt dat het onjuist is? Stuur ons een e-mail, dan kijken we er meteen naar. Alvast bedankt!