4kleuren_logo

PBS Verhoogde vloeren

Belastingklassen en stabiliteitseisen

Vijzels

Alle PBS verhoogde vloerconstructies zijn opgebouwd uit vijzels met een ronde buis. Onze buisprofielen geven een uitstekende belastbaarheid en stabiliteit aan de installatievloeren. Over het algemeen leveren buisvormige dwarsprofielen een grotere bijdrage aan de statische belastbaarheid dan omega- of U-profielen. Deze zijn namelijk gevoeliger voor torsiekrachten bij zware belastingen. Bij hoogtes boven de 1.150 mm past PBS een zwaarder uitgevoerde buis toe ten behoeve van het verbeteren van de knikbelasting (type 2H of 5H).

Vijzelvloer

Bij normaal gebruik van een verhoogde vloer met een maximale hoogte van 400 mm voldoen PBS vijzeltypes 1 en 2. Deze worden vaak toegepast in ruimtes waar de computervloer minder vaak gewijzigd wordt, of open moet, zoals bij kantoren. De montagevloer verkrijgt zijn horizontale stabiliteit wanneer deze volledig is gesloten en omringd door wanden of een vergelijkbare opsluitingsmethode. Zie hieronder de technische specificaties van deze onderconstructie.

rood_img Onderconstructie type 1
rood_img Onderconstructie type 2

Dwarsdragervloer

Indien de indeling van de ruimtes vaak wordt aangepast of men met grote regelmaat onder de verhoogde vloer moet zijn, raadt PBS aan om dwarsprofielen toe te passen. Deze worden aangebracht tussen de vijzels, door ze op de vijzelkop vast te klikken of te schroeven. Als vuistregel geldt dat er dwarsprofielen aangebracht moeten worden, zodra de vijzelhoogte meer dan 50 cm bedraagt.

rood_img Onderconstructie type 2R

Kokerwerkvloer

Wanneer men een zware horizontale of dynamische belasting op de installatievloer verwacht, zoals bij datacenters of in technische ruimtes, is het raadzaam om het PBS kokerwerkprofielensysteem toe te passen. Deze vloerconstructie wordt in zijn volledigheid afgeschroefd en zorgt voor een onafhankelijke stabiele onderconstructie.

rood_img Onderconstructie type KW120
rood_img Onderconstructie type KW60

Hieronder vindt u een adviesdocument aangaande de voor- en nadelen en verschillen tussen een kokerwerkprofielonderconstructie ten opzichte van een vijzelvloer met dwarsprofielen, zodat u kunt bepalen welke het meest geschikt is voor uw situatie.

rood_img Adviesdocument

Stabiliteitsschoren bij dynamische lasten

Bij grote horizontale of dynamische belastingen worden vaak schoren aangebracht ter hoogte van de transportroutes, of aan de randen van de vloer indien de wanden te weinig stabiliteit geven.

Aardbevingsbestendige verhoogde vloer

Voor verhoogde installatievloeren in gebieden waar aardbevingsgevaar is, heeft PBS speciale profielen ontwikkeld in samenwerking met de NAM. Deze profielen worden projectspecifiekgemaakt. Dergelijke profielen zijn onontbeerlijk gebleken tijdens aardbevingen. Meer informatie is verkrijgbaar op aanvraag.

Brugconstructies

Op plaatsen waar geen vijzel geplaatst kan worden, monteren wij een brugconstructie. Dit profiel moet voldoende sterk zijn om de krachten op te nemen die op de vloer aangrijpen. Een PBS brugconstructie is verkrijgbaar in een 1.300 mm variant met een koker van 60 x 40 mm. Tevens is deze verkrijgbaar in een 1.800 mm versie met een koker van 100 x 40 mm.

Sterkteklasse

De norm EN 12825 geeft zes sterkteklassen aan voor vloersystemen (vijzels + panelen) aan de hand van de breukbelasting (zie tabel 1).

Sterkteklasse 1 2 3 4 5 6
Breukbelasting [kN] ≥ 4 ≥ 6 ≥ 8 ≥ 9 ≥ 10 ≥ 12

Bij het berekenen van deze breukbelasting laat de norm NBN EN 12825 de keuze tussen twee veiligheidsfactoren: 2,0 en 3,0. De bepaling van de minimale breukbelasting van de panelen gebeurt door de gebruiksbelasting te vermenigvuldigen met de gekozen veiligheidsfactor. De PBS vloeren vallen in sterkteklasse 2. Zoals onderstaande tabel 2 laat zien, moet in combinatie met een veiligheidsfactor van 2 de breukbelasting hoger of gelijk zijn aan 6 kN. In realiteit is deze sterkteklasse in de meeste gevallen al zeer conservatief gecalculeerd. Dit betekent dat het paneel namelijk pas mag breken bij een puntlast van 600 kg met een minimale grootte van 25 mm2. Een PBS installatievloer voldoet dus ten allen tijde aan een belastingklasse B in combinatie met een sterkteklasse van 2.

Veiligheidsfactor 2
Belastings-
klasse
Gecon-
centreerde
(punt) ge-
bruikbelas-
ting (kN)
Vereiste (mini-
male) breukbe-
lasting
(kN)
Sterkteklasse
van het vloer-
Systeem
A 2 4 1
B 3 6 2
C1 4 8 3
C2 4 8 3
C3 4 8 3
C4 7 14 6 (1)
C5 4,5 9 4
D1 4 8 3
D2 7 14 6 (1)
(1) Bij het specificeren van de panelen voor deze belastingsklasse moet de vereiste breukbelasting vermeld worden.
(2) – : niet van toepassing

Doorbuiging

De norm EN 12825 definieert drie doorbuigingsklassen die weergegeven zijn in tabel 3. De maximale doorbuiging wordt gemeten onder de gebruiksbelasting. Lettend op het comfort die de montagevloer moet bieden, vinden wij bij PBS een klasse waar de doorbuiging hoger is dan 2 mm niet acceptabel. Al onze producten worden daarom geleverd in doorbuigingsklasse A.

Doorbuigings-
klasse
Maximale doorbuiging on-
der gebruiksbelasting (mm) 
 
A 2,5 
B 3,0 
C 4,0 

Impactweerstand tegen dynamische lasten

De norm NBN EN 12825 voorziet dat het vloersysteem (vijzels + panelen) zowel de impact van harde als zachte lichamen moet kunnen weerstaan. Alle PBS vloersystemen voldoen aan deze test. Na deze proef vertoonde geen van de systemen of vloerpanelen scheur- of breukvorming.