4kleuren_logo

PBS verhoogde vloeren

Bescherming en oplevering

Bescherming van de verhoogde montagevloer

Indien er na oplevering van de verhoogde vloer nog werkzaamheden plaats vinden op de vloer, is het belangrijk deze te beschermen tegen beschadigingen of doorvallen van stof in het plenum. Hier zijn verschillende oplossingen voor gevonden. Het type bescherming hangt af van de vloer en de vloerbedekking of toplaag van het paneel. Bij een harde toplaag geven wij de voorkeur aan stevige bescherming. Bij een tapijt adviseren wij een plastic folie bescherming. Vraag bij PBS naar de mogelijkheden.

Het is verstandig om de veiligheid te garanderen bij de afdekking de vloerdozen en sparingen te markeren of in te snijden zodat ongelukken van struikelen en doorvallen worden voorkomen. Indien gewenst kunnen wij voor u de bescherming aanleveren en aanbrengen.

Oplevering van de verhoogde montagevloer

Wanner de monteurs het werk compleet gemonteerd hebben volgens tekening is het tijd voor de oplevering. Wij verwachten dat de volgende richtlijnen worden nageleefd om de oplevering juist te laten verlopen.:

  • De oplevering van de vloer vindt plaats in aanwezigheid van de voorman of monteur van PBS op de laatste montagedag van het project of etage/ruimte.
  • Tijdens en 24 uur na de montage mag de PBS verhoogde montagevloer niet betreden worden om verschuiving van de vloerpanelen of verzakken van vijzels te voorkomen.
  • Werkzaamheden onder, op of aan de PBS verhoogde montagevloer mogen pas plaatsvinden nadat de verhoogde vloer is opgeleverd.
  • De verhoogde vloer dient enkel en alleen geopend te worden met een door PBS aangeleverde tegellifter. De panelen mogen in geen geval anders worden uitgenomen dan in de PBS uitneeminstructie staat omschreven.
  • Oplevering van de vloer vindt plaats voor het afdekken met beschermplaten of folie van de verhoogde vloer.