4kleuren_logo

PBS Verhoogde vloeren

Brandveiligheid

Aangaande de brandveiligheid van verhoogde vloeren zijn de begrippen brandbaarheid en brandwerendheid van belang. De brandbaarheid en de brandwerendheid van verhoogde vloerpanelen wordt vaak als gelijk gezien, maar zijn het absoluut niet. Ze hebben namelijk twee totaal verschillende eigenschappen.

* Overzichtstabel brandeigenschappen materialen bij verhoogde vloeren conform DIN 4102 T1 en T2

Samenstelling vloerpaneel Dikte (mm) Brandbaarheid conform DIN 4102 T1 Brandwerendheid DIN 4102 T2
Spaanplaat 30-38 Klasse B1 (moeilijk ontvlambaar) F30-AB (30 minuten) 
Calciumsulfaat  28-34 Klasse A2 (niet brandbaar)     F30-AB (30 minuten)  
Calciumsulfaat 36  Klasse A2 (niet brandbaar)    F60-AB (60 minuten) 
 Aluminium 44-47 Klasse A1 (niet brandbaar) n.v.t.

Brandbaarheid

De brandbaarheid, ook wel brandreactie genoemd, is een verzamelterm voor alle eigenschappen die bouwmaterialen hebben voor het ontstaan en ontwikkelen van een brand. Bij PBS kunnen wij drie soorten materiaal leveren voor de samenstelling van het vloerpaneel; hout, calciumsulfaat en aluminium. Afbeelding 1 toont aan dat de brandbaarheid van een materiaal vooral invloed heeft bij de eerste fase van een brand. Om het ontstaan en ontwikkelen van een brand te vertragen, onder of op een vloer, is het van belang om met materialen te werken die een goede brandbestendigheid hebben.

Nu kan men een houten vloerpaneel als meer brandgevoelig typeren dan een calciumsulfaat en aluminium vloerpaneel. Hout zal de brandontwikkeling niet zo sterk afremmen als calciumsulfaat en aluminium dat wel doen. De kantenband die bij een houten paneel wordt aangebracht bezit daarentegen wel brandvertragende en naaddichtende eigenschappen.

*Gedrag van de verhoogde vloer bij brand (afbeelding 1)

Brandwerendheid
Het begrip brandwerendheid, ook wel brandweerstand genoemd, omschrijft het aantal uren dat een verhoogde vloer zijn dragende functie kan blijven behouden in het geval van een brand. De brandwerendheid van de computervloerpanelen moet de  evacuatie van mensen en de  bereikbaarheid voor de brandweer mogelijk maken.

In de Nederlandse reglementering voor verhoogde vloeren zoals de DIN 4102 zijn er tot heden nog geen specifieke verplichtingen vermeld betrekking hebbende op de brandwerendheid. Echter PBS vindt dat het gevaar op brandverspreiding niet verwaarloosd mag worden. Een brand die onder de verhoogde installatievloer ontstaat kan zich immers ongehinderd door ontwikkelen en is in eerste instantie niet merkbaar.

Mogelijke maatregelen om de brandveiligheid van een verhoogde vloer te verbeteren zijn:

 • Dwarsdragers toepassen tussen de vijzels, zodat de vloer strak in verband blijft staan (zie type 2R).
  rood_img Vijzel type 2R
 • Kokerwerk toepassen voor een nog sterkere draagconstructie dan bij vijzels met dwarsdragers het geval is.
  rood_img Kokerwerk KW60
  rood_img Kokerwerk KW120
 • Het plenum compartimenteren met brandschotten, zeer effectief met op de verhoogde computervloer staande brandwerende wanden.
 • De brandbaarheid van de materialen onder de verhoogde vloer beperken tot een minimum.
 • Het installeren van een branddetectie en / of blussysteem in het plenum (vaak toegepast in ruimtes met een groot explosiegevaar, waarbij de vloer meer dan 400 mm vrije hoogte heeft).

Gedrag van de verhoogde vloer bij brand
De brandbaarheid geeft de ontwikkeling van een brand aan, de brandwerendheid daarentegen is van belang nadat de brand gestabiliseerd is (zie afbeelding 1).