4kleuren_logo

PBS verhoogde vloeren

Uitneeminstructie verhoogde vloer

In geval van het uitnemen van de vloerpanelen op meerdere posities dient de uitname te geschieden volgens onderstaande getekend principes.

 • Het is raadzaam om niet meer dan 1 paneel uit dezelfde rij uit te nemen.
 • Indien gewenst is om meer panelen uit te nemen, dient dit volgens het alternatieve uitnamepatroon uitgevoerd te worden, bij voorkeur door personeel dat ervaring met verhoogde vloeren heeft.
 • Indien er meer panelen uitgenomen dienen te worden dan volgens het alternatieve uitnamepatroon, adviseren wij om dit uit te laten voeren door gespecialiseerde vloeren.
 • Neem de vloerpanelen enkel uit d.m.v. het gebruik van bijgeleverde paneellichter. Het gebruik van een schroevendraaier of iets dergelijks is onverstandig.

Het uitnemen van vloerpanelen:

 • Plaats de paneellichter in het midden van het paneel.
 • Til het paneel rechtshandig omhoog.
 • Na het omhoog tillen van het vloerpaneel, de paneellichter verwijderen om schade aan de verlijming van de toplaag te voorkomen.
 • Leg het paneel omgekeerd op de vloer zodat de onderzijde van het paneel geen beschadigingen aan de vloer kan veroorzaken.
 • Verwijder nooit vulplaatjes of stelstickers van de vijzelkoppen.
 • Laat paspanelen bij voorkeur alleen door gespecialiseerde monteurs verwijderen.

Het terugplaatsen van de uitgenomen vloerpanelen:

 • Verzeker u ervan dat de dempingsplaatjes correct op de vijzelkoppen liggen.
 • Panelen met een toplaag zijn doorgaans niet vrij van richting als gevolg van de structuur of vleugrichting derhalve deze in de juiste richting terugplaatsen.
 • De panelen voorzichtig terugplaatsen op dezelfde positie en manier als deze uitgenomen.   

Opmerkingen: 

 • Neem niet meer panelen uit de vloer als aangegeven op de bijgevoegde schets.
 • Wanneer er panelen uit de vloer genomen zijn mogen er geen horizontale krachten aan de vloer worden overgegeven. Dit betekend dat verschuiven of verplaatsen van apparatuur, meubels enz. moet worden voorkomen.
 • Controleer of het paneel welke uitgenomen niet verbonden is met apparatuur of installaties onder de vloer.
 • Leg het paneel direct terug na beëindiging van uw werkzaamheden.
 • Het is raadzaam om de plaatsen waar de panelen zijn uitgenomen duidelijk te markeren om persoonlijke ongelukken te voorkomen.

In een ruimte met geopende vloeren geen transport uitvoeren! 

 

Voorkeur uitnemen verhoogde vloer

 

Alternatief 1 uitnemen verhoogde vloer

 

Alternatief 2 uitnemen verhoogde vloer