4kleuren_logo

PBS raised access floors

Electrostatic behaviour 

Soort ruimte Eis met betrekking tot de aardingsweerstand R2 
Woonkamer geen eis
Woonkamer en kantoor met elektrische apparatuur antistatisch
Besturingskamer, elektronische gegevensverwerkingscentrale < 109 Ω
Productieruimten voor elektrische onderdelen, ruimten gebruikt
voor medische doeleinden
 < 108 Ω
Ruimten met explosiegevaar  < 108 Ω
Ruimten die explosie stoffen bevatten  < 106 Ω
Ruimten gebruikt voor medische doeleinden met zones met explo-
siegevaar
onmiddellijk : 5*104-107 Ω
   na vier jaar : 5*104-108 Ω