4kleuren_logo

PBS raised access floors

Load-bearing and stability

Sterkteklasse 1 2 3 4 5 6
Breukbelasting [kN] ≥ 4 ≥ 6 ≥ 8 ≥ 9 ≥ 10 ≥ 12
Veiligheidsfactor 2
Belastings-
klasse
Gecon-
centreerde
(punt) ge-
bruikbelas-
ting (kN)
Vereiste (mini-
male) breukbe-
lasting
(kN)
Sterkteklasse
van het vloer-
Systeem
A 2 4 1
B 3 6 2
C1 4 8 3
C2 4 8 3
C3 4 8 3
C4 7 14 6 (1)
C5 4,5 9 4
D1 4 8 3
D2 7 14 6 (1)
(1) Bij het specificeren van de panelen voor deze belastingsklasse moet de vereiste breukbelasting vermeld worden.
(2) – : niet van toepassing
Doorbuigings-
klasse
Maximale doorbuiging on-
der gebruiksbelasting (mm) 
 
A 2,5 
B 3,0 
C 4,0