4kleuren_logo

PBS Verhoogde vloeren

Elektrostatisch gedrag

Elektrostatisch gedrag bij verhoogde vloeren

Door middel van wrijving over de vloer kan er een elektrostatische lading ontstaan in de vloerbedekking, waardoor de vloer zich elektrostatisch op kan laden. Dit wordt veroorzaakt door alledaagse bewegingen (lopen, verrijden van kantoormeubilair).

Personen kunnen na verloop van tijd ook elektrostatisch opgeladen worden door contact met de toplaag van de verhoogde vloer. Dit kan leiden tot ontlading. Indien de vonk voldoende energie bevat, kan dat zorgen voor ontbranding van bijvoorbeeld gassen die in de ruimte aanwezig zijn. Maar zelfs zonder een vonk te veroorzaken kan deze elektrostatische lading gevaarlijk zijn. Als u een vonk voelt, stroomt er al meer dan 2.000 Volt door uw lichaam. Als u met zo’n lading in contact komt met gevoelige elektronica, kan deze al permanent beschadigd raken.

Het is daarom van belang om bij het ontwerp van een montagevloer rekening te houden met het elektrostatische gedrag van de vloerbedekking en computervloer. Hierbij dient men onderscheid te maken tussen het antistatische gedrag (het voorkomen van de elektrostatische oplading) en het elektrongeleidend gedrag (het afvoeren van de elektrostatische lading).

Antistatisch gedrag

Een installatievloer met goed antistatisch gedrag zorgt ervoor dat de oplading van personen met statische energie wordt tegen gegaan en de lading beter verspreid wordt over de complete vloeroppervlakte. Een vloer mag pas antistatisch genoemd worden als de lading over het volledige oppervlak wordt verdeeld en de lichaamsspanning lager blijft dan 2 kV bij een temperatuur van 23 °C en een relatieve vochtigheid van 25 %. Het testen van het antistatische vermogen van een vloerbedekking gebeurt volgens de norm EN 1815. Het overgrote deel van de verkrijgbare toplagen in de markt is antistatisch uitgevoerd.  Denk bijvoorbeeld aan een linoleum, pvc of tapijttegel van FORBO FLOORING. De PBS vloerpanelen zijn standaard uitgevoerd met een kraakvrije, antistatische kantenband. Aarding van de onderconstructie is niet vereist bij een antistatische eis. Onderstaande tabel 1 geeft aan welke eis met betrekking tot de aardingsweerstand gevraagd wordt per type ruimte.

Elektrongeleidend gedrag

De functie van een elektrongeleidende vloer dient om de elektrostatische ladingen beheerst af te voeren. Dit type vloer wordt vooral gebruikt in ruimten met gevoelige elektronische apparatuur zoals laboratoria, cleanrooms, operatiekamers, opslagruimtes van explosiegevoelige stoffen en dergelijke.

Bij het meten van de elektrische weerstand dient men rekening te houden met 3 klassen:

 • Doorgangsweerstand R1 : dit is de elektrische weerstand tussen de boven- en onderzijde van de vloerbedekking.
 • Aardingsweerstand R2 : dit is de elektrische weerstand tussen de bovenzijde van de vloerbedekking en de aarding (zie tabel elektro).
 • Oppervlakteweerstand R3 : dit is de elektrische weerstand van de vloerbedekking tussen twee punten aan het oppervlak.

Bovenstaande weerstandsklassen zijn benoemd conform norm EN 1081, welke een onderscheid maakt tussen ‘geleidende’ en ‘halfgeleidende’, ook wel ‘dissipatieve’ genoemde, vloerbedekkingen:

 • Geleidende vloerbedekkingen hebben een doorgangsweerstand R1 < 106 Ω.
 • Halfgeleidende ‘dissipatieve’ vloerbedekkingen hebben een doorgangsweerstand R1 < 109 Ω.

In ruimten waar direct contact met elektriciteit mogelijk is, wordt aan de geleidbaarheid van de vloer tevens een ondergrens van 5*104 Ω geëist, dit om de veiligheid van de personen die de vloer betreden te waarborgen (door de hoeveelheid stroom door het menselijke lichaam te beperken).

Om aan deze eis te voldoen moet men vooraf keuzes maken betreffende geschikte vloerbedekkingen en panelen die de elektrostatische ladingen verspreiden, een geleidende onderconstructie en het aarden van een aantal vijzels (minimaal één aardingspunt per 40 m2). Onderstaande tabel 1 geeft aan welke eis met betrekking tot de aardingsweerstand is gevraagd per type ruimte.

*Benodigde aardingsweerstand per type ruimte tabel 1

Soort ruimte Eis met betrekking tot de aardingsweerstand R2 
Woonkamer geen eis
Woonkamer en kantoor met elektrische apparatuur antistatisch
Besturingskamer, elektronische gegevensverwerkingscentrale < 109 Ω
Productieruimten voor elektrische onderdelen, ruimten gebruikt
voor medische doeleinden
 < 108 Ω
Ruimten met explosiegevaar  < 108 Ω
Ruimten die explosie stoffen bevatten  < 106 Ω
Ruimten gebruikt voor medische doeleinden met zones met explo-
siegevaar
onmiddellijk : 5*104-107 Ω
   na vier jaar : 5*104-108 Ω

Meetrapport via Forbo System Solutions

Een installatievloer van PBS met een Forbo toplaag wordt aangelegd onder het Forbo System Solutions keur. Dit betekent dat een specialist van Forbo gratis de kwaliteit van de ondervloer controleert, er advies wordt verstrekt over welk type toplaag voor uw situatie geschikt is en tevens wordt er bij oplevering een meetrapport overhandigt met betrekking tot de behaalde geleiding / weerstand van de verhoogde PBS vloer.

Voor meer informatie over de geleidende toplagen van Forbo verwijzen wij u naar de website van onze partner.

forbo-flooring

 Complete vloeroplossingen met 100% garantie

U bent verzekerd van een kwalitatief hoogwaardige vloer met unieke Forbo totaal garantie van 10 jaar.

 • Forbo is altijd uw enige aanspreekpunt;
 • Deze garantie biedt u de zekerheid dat problemen binnen 4 weken voor u worden opgelost;
 • De 7 unieke totaal vloeroplossingen zijn uitvoerig getest en garanderen een probleemloze vloer;
 • Het project wordt kosteloos bezocht en u krijgt een schriftelijk installatieadvies op maat van één van onze technische specialisten;
 • Op basis van dit installatieadvies op maat, kunt u offertes aanvragen die onderling vergelijkbaar zijn. Een complete offerte zonder verrassingen achteraf;
 • Voor uw zekerheid zullen er gedurende de werkzaamheden controlebezoeken worden uitgevoerd.