4kleuren_logo

PBS verhoogde vloeren

Montage van de vloer

Voor de uitvoering van een verhoogde montagevloer begint met liever niet aan de randen van de ruimte. Deze methode wordt slechts toegepast in kleine ruimtes. Afhankelijk van het vloertype zijn er verschillende methoden. In principe zijn er 3 montagemethodes die PBS er op na houdt. Hieronder in het kort omschreven en afgebeeld.

Met bovenstaande montagemethode starten wij vanuit een bepaalde afstand vanaf de rand van de ruimte. De eerste rechtheid van de eerste baan is essentieel voor een mooi eindresultaat. De platen aan de randen en rondom kolommen worden naderhand pas gemaakt nooit kleiner dan 100 mm.

Bovenstaande montagemethode wordt gebruikt bij zeer grote rechthoekige ruimtes. Bij deze methode kunnen wij meerdere banen tegelijkertijd starten in verschillende richtingen vanuit het centrum van de ruimte. De randpanelen komen als laatste aan de beurt waar deze op maat worden gezaagd op locatie.

Bovenstaande montagemethode wordt meestal toegepast in kleinere ruimtes. Er wordt gekeken naar de rechtheid van de wanden en waar men de ruimte wil verlaten na het monteren zodat deze niet over de zojuist gemonteerde en nog drogende vloer terug moet lopen. Deze methode vereist in ieder geval 2 rechte wanden waar deze haaks op elkaar zijn gesitueerd. Overige randpanelen worden op locatie pas gemaakt nooit kleiner dan 100 mm.

Voordat men tot montage van de vloer over gaat is het verstandig een aantal punten te controleren o.a.:

 • Is de temperatuur boven de 10°C en de ruimte wind en waterdicht?
 • Is de vloer bezemschoon en opgeruimd?
 • Is de ruimte vrij van werkzaamheden door derden?
 • Kan de bouwkundige vloer de opslag aan van de vloerpanelen?
 • Is de kwaliteit en vlakheid van de ondervloer gecontroleerd?
 • Zijn de wanden t.p.v. de verhoogde montagevloer recht afgewerkt?
 • Waar moet de vloer op de aarding van het gebouw worden aangesloten?
 • zijn de posities van sparingen, geluidsbarrières en vloerdozen bekend?
 • Zijn de peilmaten aanwezig?
 • Waar moeten de dilataties komen volgens tekening?
 • Wat is het startpunt volgens tekening?

Wanneer bovenstaande vragen positief beantwoord kunnen worden kan men starten met montage van de verhoogde vloer.