4kleuren_logo

PBS verhoogde vloeren

Montagevoorwaarden

Transport en opslag


Indien de opslag van de materialen dient te gebeuren op de bouwplaats zelf, moet er hiervoor een geschikte ruimte worden gevonden. De ruimte dient schoon, droog en tochtvrij te zijn, alvorens men tot opslag over kan gaan. Lees meer…

Temperatuur en luchtvochtigheid


Voor het behoud van de materialen van de verhoogde vloer op de bouwplaats en de verwerking hiervan, dienen de volgende voorwaarden te worden nageleefd Lees meer…

Eisen aan de ondergrond


De ondervloer van een project wordt door PBS voor het aannemen van het project gecontroleerd op vlakheid, verloop en hechtsterkte. Deze controlepunten zijn van essentieel belang voor een juist uitvoeringsproces en vlotte montage. Lees meer…

Montage van de vloer


Voor de uitvoering van een verhoogde montagevloer begint met liever niet aan de randen van de ruimte. Deze methode wordt slechts toegepast in kleine ruimtes. Afhankelijk van het vloertype zijn er verschillende methoden. Lees meer…

Bescherming en oplevering


Indien er na oplevering van de verhoogde vloer nog werkzaamheden plaats vinden op de vloer, is het belangrijk deze te beschermen tegen beschadigingen of doorvallen van stof in het plenum. Hier zijn verschillende oplossingen voor gevonden. Lees meer…