Skip to content

Nieuwe collegezaaltribunes Universiteit van Amsterdam

De Roeterseilandcampus is een open stadscampus waar de faculteiten Economie en Bedrijfskunde, Maatschappij- en Gedragswetenschappen en vanaf het nieuwe collegejaar ook de faculteit der Rechtsgeleerdheid gehuisvest zijn. De campus is straks helemaal klaar voor het onderwijs en onderzoek van de toekomst.

De bestaande gebouwen rondom de Nieuwe Achtergracht en de Plantage Muidergracht worden grondig verbouwd zodat zij voldoen aan de hedendaagse eisen en behoeften van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. 

Tevens worden door het gehele gebouw vloergoten gemonteerd wat zodoende het ‘oude’ gebouw meer flexibiliteit geeft naar de werkplekken.