We zijn zeer trots op het feit dat PBS na het monteren van enkele kilometers vloergoot nu ook ca. 4.200 m2 verhoogde vloer mag produceren, leveren en monteren voor een van de huurders van het kolossale imposante gebouw De Rotterdam ontworpen door OMA – Rem Koolhaas. Het inbouwpakket voor de huurder Nidera wordt ontworpen door Fokkema & Partners Architecten uit Delft. Hun oog is met name gevallen op het aanpassingsvermogen van ons modulair prefab vloersysteem wat name de flexibiliteit op de werkvloer vergroot. Ze hebben gekozen voor ons ultradunne vloerpaneel FU 6/16 met isolatie tussen en onder de vijzels. Wij danken onze opdrachtgever(s) MAB development voor deze mooie opdracht en zullen zorgdragen voor een gedegen eindresultaat. De foto’s van bij na oplevering zullen op onze website worden getoond.