4kleuren_logo

PBS verhoogde vloeren

Reiniging en onderhoudsadvies toplagen verhoogde vloer

Bij verhoogde vloeren vormen vloerpanelen geen hermetische gesloten of waterdicht geheel, maar liggen de vloerpanelen los tegen elkaar. De vloerpanelen zijn vaak verwaardigd uit calciumsulfaat of spaanplaat. Derhalve kan een verhoogde montagevloer niet nat-gereinigd worden. Bij vloerpanelen met ventilatiegaatjes of sparingen dient men extra voorzichtig te zijn met onderhoud en reinigingen. Dit document bevat slechts een algemene beschrijving voor reinigingen en onderhoud van computervloeren, voor specifieke gegevens alsmede toe te passen reinigingsmiddelen wordt verwezen naar de leverancier / product van de betreffende harde vloerbedekking.

Basisreiniging:

  • Losliggent vuil opzuigen. Vastzittend vuil met lichtvochtige mop verwijderen.
  • Spray-cleaner methode: Alleen speciale spray-reinigers of voor spray-reinigers geschikte reinigingsmiddelen gebruiken.

Dagelijks onderhoud:

  • Volg de instructies van de gebruikersaanwijzing van de leverancier van deze middelen. De elektrische geleidende eigenschappen van de vloerbedekking mogen door het onderhoudsmiddel niet nadelig beïnvloed worden: zo nodig de geschiktheid met de leverancier afstemmen. De te gebruiken concentraties zijn op het etiket aangegeven.
  • Cleaners: De cleaner wordt met een handsproeier of sproeiapparaat en een éénschijfs- bijvoorbeeld zuig-boenmachine over het oppervlakte verdeeld en vervolgens door middel van een geschikte rode cleaner-pad verwerkt. Begint de pad te vlekken, dan de pad keren of door een schone vervangen. Is het oppervlakte schoon, dan kan naar behoefte met een éénschijfs- of zuig-boenmachine en boenpad (wit en geel) nageboend worden.
  • Stofwissen met licht bevochtigde of geprepareerde reiningingsdoek (gaasdoek) of met uitgeperste mop met dubbele emmer en wringer.
  • Periodiek met zuig-boenmachine (zachte borstel of pad) droog boenen.

Periodieke reiniging:

  • Van tijd tot tijd dient naar behoefte grondig gereinigd te worden. Hiervoor dezelfde methode gebruiken als beschreven bij ‘basisreiniging’.

Opnieuw basisreiniging:

Opnieuw basisreinigen dient plaats te vinden wanneer sterke vervuiling optreedt of de onderhoudslaag (op sommige plaatsen) verdwenen is. In dat geval mag het vloerbedekkingsoppervlak niet beschadigd worden. Ook de basisreiniging mag niet nat uitgevoerd worden: spray-reiniging is wederom vereist. Vervolgens dient weer een basisonderhoudsbeurt volgens de spray-cleaner methode plaats te vinden.