4kleuren_logo

PBS verhoogde vloeren

Temperatuur en luchtvochtigheid

Voor het behoud van de materialen van de installatievloer op de bouwplaats en de verwerking hiervan, kunnen slechts op de juiste wijze gebeuren, indien de omstandigheden hieraan voldoen en de volgende voorwaarden worden nageleefd :

  • De ruimte schoon, droog en tochtvrij opgeleverd wordt, alvorens tot montage kan worden overgegaan.
  • Alle werkzaamheden waarbij producten worden gebruikt die met water zijn geproduceerd, moeten vóór de montage zijn voltooid
  • Het vochtgehalte van de bouwkundige vloer moet voldoende laag zijn zodat er geen vochtproblemen ontstaan in het plenum onder de vloer.
  • Na de plaatsing van de gevel en de bescherming van de ruimten tegen de weersomstandigheden, moet het gebouw definitief wind en waterdicht zijn.
  • Het risico van opnieuw bevochtigen van de ruimtes is uitgesloten
  • Er dient een minimale temperatuur van 10°C gehandhaafd te worden in verband met de uitharding van de Pu lijm.

De werkzaamheden worden het beste uitgevoerd onder de volgende aanbevolen omstandigheden :

  • temperatuur tussen 15 en 25 °C
  • relatieve luchtvochtigheid tussen 50 en 65 %.

Om onze panelen te beschermen tegen de luchtvochtigheid brengen wij bij iedere type met of zonder toplaag een bescherming aan. Deze bescherming bestaat uit aluminium folie, staalplaat of melamine cachering.

Indien de ondergrond een antistofbehandeling moet krijgen, zal de temperatuur en het vochtgehalte van de draagvloer voldoende moeten zijn om de hechting te garanderen. Deze voorschriften zijn bij PBS op te vragen.

Na montage van de verhoogde vloer is het belangrijk dat luchtvochtigheid stabiel blijft. Men dient elke klimaatschommeling te vermijden die kan leiden tot spanningen in het vloerveld door het uitzetten van de vloerpanelen. Het verwarmd of gekoeld ventileren dient dan ook geleidelijk opgebouwd te worden (met name in datacenters waar het verschil in temperatuur onder en boven de vloer groot is).

De ideale atmosferische omstandigheden om een verhoogde vloer te plaatsen zijn die later ook in ruimten zullen heersen: kamertempratuur en tussen de 50-60% luchtvochtigheid.

Mocht het voorkomen dat de draagvloer een hoog vochtgehalte heeft of rechtstreeks wordt geplaatst op zand kan deze de vochtverspreiding in het plenum bevorderen. In dit geval moet men extra maatregelen treffen om de relatieve vochtigheid in het plenum tot 70 % te beperken d.m.v. ventilatiepanelen.