4kleuren_logo

PBS verhoogde vloeren

Toleranties verhoogde vloer

Toleranties afmetingen van de vloerpanelen

De vloerpanelen van PBS Holland zijn verkrijgbaar in de standaardafmeting van 600 mm x 600 mm. Bij een minimale afname van de 1.000 stuks zijn er  afwijkende panelen leverbaar in de afmeting van bijvoorbeeld  600 mm x 450 mm of 500 mm x 500 mm (veelal toegepast in datacenters). De maximale maatvoering van een vloerpaneel is 900 mm x 900 mm. Dit paneel moet worden versterkt met een staalplaat aan de boven- en onderzijde om voldoende draagkracht te geven.

Onderstaande tabel geeft de strenge maattoleranties weer die wij hanteren op de productie van de vloerpanelen. De PBS eisen zijn zo hoog omdat dit cruciaal is voor een gedegen eindresultaat van de montagevloer. De vloerpanelen liggen namelijk strak en koud tegen elkaar. Op het moment dat er teveel verschil in de afmetingen zit tussen de tegels, kunnen de rijen onderling uiteenlopen bij grote oppervlaktes. PBS voldoet dan ook aan de hoogste klasse 1 van de norm EN 12825.

Karakteristiek Toelaatbare afwijking (mm)
Klasse 1 Klasse 2
Lengte van de zijden van het paneel ± 0,2 ± 0,4
Rechte stand van het paneel ± 0,3 ± 0,5
rechtheid van de horizontale zijden ± 0,3 ± 0,5
Dikte van het paneel zonder vloerbedekking ± 0,3 ± 0,5
Dikte van het paneel met vloerbedekking ± 0,3 ± 0,5
Kromming van het paneel (*) 0,5 0,7
Verticale kromtrekking van het paneel 0,3 0,6
Hoogteverschil tussen de randafwerking en
het bovenoppervlak van het paneel
0,3 ± 0,5
(*) Voor de definitie van de kromming en de verticale kromtrekking verwijzen we naar de norm EN 12825

Toleranties van de vlakheid van de verhoogde vloer

Onderstaande tabel geeft de toleranties weer die van toepassing zijn op het peil van de verhoogde vloer voor alle toepassingen. De tolerantie hangt af van de afstand tussen twee vaste punten. Deze toleranties zijn wederom erg streng, maar altijd haalbaar voor PBS.

De vloer word door middel van een waterpas of laser vlak gemonteerd binnen de toelaatbare afwijking van tabel 2. Op verzoek kan de hoogte van de installatievloer worden afgestemd op het peil met de omringende ruimten waar eventueel geen verhoogde vloer aanwezig is. Het hoogteverschil mag maximaal 1 mm bedragen tussen deze ruimten (te vermeerderen met de toelaatbare afwijkingen op de vlakheid van de vloerpanelen in tabel 1).

Afstand 1-3 m 3-6 m 6-15 m 15-30 m >30 m
Toelaatbare
Afwijking
8 mm 12 mm 16 mm 18 mm 20 mm

Toegelaten hoogteverschil tussen de bovenzijde van de twee aangrenzende vloerpanelen

De tolerantie van het hoogteverschil tussen twee aangrenzende vloerpanelen in een computervloer bedraagt slechts 1 mm (te vermeerderen met de toelaatbare toleranties voor de panelen in tabel 1). Dit niveauverschil kan makkelijk worden gecontroleerd met behulp van een rechte (houten) lat. Deze lat wordt op het hoogst liggende vloerpaneel gedrukt, zodat de helft van de lat over het lager liggende vloerpaneel blijft hangen. Vervolgens meet men de afstand tussen de lat en het lager liggende vloerpaneel. Bij het uitvoeren van deze meting dienen de panelen onbelast te zijn.