4kleuren_logo

PBS verhoogde vloeren

Transport en opslag

Opslag van de vloerpanelen

Indien de opslag van de materialen dient te gebeuren op de bouwplaats zelf, moet er hiervoor een geschikte ruimte worden gevonden. De ruimte dient schoon, droog en tochtvrij te zijn, alvorens men tot opslag over kan gaan.

Tevens moet men bewust zijn van het gewicht van de op houten pallets gestapelde vloerpanelen. Deze variëren van ca. 350 Kg. tot wel 750 Kg. per pallet. De pallets zijn nooit groter in afmeting dan ca. 1.700 mm x 600 x 650 mm.(H x B x L). Verdeel de last indien mogelijk of noodzakelijk gelijkmatig over de ondervloer. Gemiddeld kan een bouwkundige vloer conform de Eurocode in een openbaar gebouw 300 kg. per m2 dragen.

PBS verpakt in de tijdens de productie de verschillende producten van de verhoogde vloer met folie en/of karton. Dit ter bescherming van vuil en vocht. Verwijder de verpakking van de pallets pas op bij aanvang van de montage. Dit voorkomt dat de vloerpanelen bij een te hoge luchtvochtigheid gaan uitzetten.

Transport van de vloerpanelen

Het transport van de vloerpanelen gebeurt meestal in de bouwfase van het desbetreffende gebouw. Het is van belang dat het verticaal transport uitgevoerd wordt met behulp van een ter beschikking gestelde lift van voldoende capaciteit (1.250 kg). Het horizontaal transport wordt uitgevoerd met behulp van een palletwagen over een vlakke ondervloer zonder obstakels. Kabelgoten of hoogteverschillen of lange gangen op de transportroute kunnen veel vertraging veroorzaken.

Bij transport over een bestaande verhoogde vloer adviseren ten strengste rijplaten toe te passen. Neem met ons contact op voor advies m.b.t. het dynamisch draagvermogen van de verhoogde vloer.

Om het goede verloop van de werkzaamheden te waarborgen, moet men er eveneens voor zorgen dat :

  • De ruimten volledig ontruimd, voldoende verlicht (300 lux) en wind- en regendicht zijn.
  • De trekbanden rondom pallet nooit loshalen voor of tijdens het transport. De vloerpanelen zijn dan instabiel en kunnen van de pallet afschuiven.
  • De vloeren gereinigd en vlak zijn voor een efficiënte bevoorrading
  • De afwerking op de transportroute van bescherming wordt voorzien om beschadigingen te voorkomen.
  • Pas rijplaten toe indien transport over een verhoogde vloer en zorg er voor dat de verhoogde vloer volledig gesloten is voor maximale horizontale stabiliteit.